Belasten verhuurinkomsten,  wanneer in box 1 en wanneer in box 3?

Belasten verhuurinkomsten, wanneer in box 1 en wanneer in box 3?

Dat opbrengsten uit de particuliere verhuur van onroerend goed vrijgesteld zijn van BTW, is een bekend gegeven. Maar hoe zit het eigenlijk met het belasten van verhuurinkomsten?

 

Het Nederlands belastingstelsel

De Belastingdienst stelt dat bij ‘normaal vermogensbeheer’ alle daaruit voortvloeiende inkomsten belast mogen worden in box 3, waar een laag belastingtarief geldt (1,2%). Bij ‘actief vermogensbeheer’ worden de inkomsten belast in box 1, waar de belastingtarieven op kunnen lopen tot meer dan 50%. Er is sprake van ‘actief vermogensbeheer’ wanneer u uw vermogen zo beheert dat u als doel heeft om meer inkomsten te genereren dan wanneer u ‘normaal vermogensbeheer’ zou nastreven.  Hierbij is de mate van arbeid die er gepaard gaat met het beheren van uw onroerend goed bepalend. Wanneer u meer arbeid verricht dan gebruikelijk is voor ‘normaal vermogensbeheer’ is er dus sprake van ‘actief vermogensbeheer’ en dienen inkomsten in box 1 te worden opgegeven.

 

Grijs gebied

De termen ‘normaal’ en ‘gebruikelijk’ zijn lastig te definiëren. De kwaliteit en kwantiteit van de verrichte arbeid zijn namelijk niet op voorhand concreet vastgesteld in de wet- en regelgeving waardoor er een grijs gebied ontstaat. Toch ontstaat er steeds meer inzicht in dit grijze gebied omdat rechters steeds vaker uitspraken doen die met deze kwestie te maken hebben (jurisprudentie). Uit deze jurisprudentie is te stellen dat de volgende werkzaamheden vallen onder ‘actief vermogensbeheer’:

  • Bijbehorende administratieve taken uitvoeren. Denk hierbij aan het opstellen en plaatsen van advertenties, opstellen huurcontracten, huurinkomsten innen, etc.;
  • Onderhoud aan woningen verrichten. Werkzaamheden die redelijke inspanning kosten. Denk hierbij aan kleine of grote verbouwingen/renovaties;
  • Regelmatig aan- en verkopen van onroerend goed.

 

Door alle uitspraken die rechters in de loop der jaren hebben gedaan is het grijze gebied steeds kleiner geworden. Echter blijft het grijze gebied bestaan. Om te voorkomen dat u actief uw vermogen beheert en dus huurinkomsten in box 1 moet opvoeren, kunt u besluiten een derde partij in te schakelen. Deze partij beheert voor u het onroerend goed. Op deze manier bent u er van verzekerd dat uw huurinkomsten in box 3 belast mogen worden en bent u minder tijd kwijt aan het beheren van uw onroerend goed.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het inschakelen van een derde partij voor het beheren van uw onroerend goed, neem dan gerust contact met ons op. Wij bespreken met u graag de mogelijkheden omtrent het uitbesteden van het beheer en welke rol wij hierin zouden kunnen spelen.