Belastingen, toeslagen en servicekosten bij (ver)huren

Belastingen, toeslagen en servicekosten bij (ver)huren

 

Wanneer een zelfstandige woning verhuurt wordt, komen de huurder en verhuurder in aanraking met allerlei soorten belastingen, toeslagen en servicekosten. Denk hierbij aan de onroerendezaakbelasting en huurtoeslag, maar ook aan de maandelijkse bijdrage aan de VvE en het serviceabonnement voor de Cv-installatie. De meeste kosten die hiermee gepaard gaan komen op het bordje van de huurder. Toch moet de verhuurder ook zijn steentje bijdragen.

 

 

Gemeente- en waterschapsbelastingen

Elke gemeente in Nederland kent haar eigen beleid omtrent de gemeentelijke belastingen. Typische voorbeelden van deze belastingen zijn onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing en verontreinigingsheffing. De OZB wordt door de gemeente automatisch opgesplitst in een ‘gebruikersdeel’ en een ‘eigenaarsdeel’, waardoor de huurder en verhuurder ieder een deel van de belasting moeten betalen. Nederlandse gemeenten gaan hierbij altijd uit van de situatie op 1 januari voor het betreffende jaar. Dit betekent dat een huurder die vanaf 1 februari een woning huurt, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het gebruikersdeel van de OZB voor de rest van het jaar.

Alle andere belastingen die vanuit de gemeente of het waterschap worden geheven, zijn voor rekening van de huurder, tenzij hier andere afspraken over gemaakt zijn.

 

Toeslagen

Wanneer een huurder een zelfstandige woonruimte (woning met een eigen kamer, keuken en toilet) huurt, kan het zijn dat hij/zij in aanmerking komt voor huurtoeslag. Dit hangt af van de huurprijs, de woonsituatie en de leeftijd, het inkomen en vermogen van de huurder. Heeft de huurder bijvoorbeeld een vermogen dat groter is dan €25.000, dan heeft hij/zij geen recht op huurtoeslag. Is een huurder ouder dan 23 jaar en bedraagt de maandelijkse huur meer dan €710,68? Ook dan komt een huurder niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Voor meer informatie over het al dan niet in aanmerking komen voor huurtoeslag, kunt u terecht op de website van de belastingdienst.

 

Servicekosten

Servicekosten zijn kosten van de woning voor leveringen en diensten, die de verhuurder doorberekent aan de huurder. Het gaat hier vaak om energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten, het serviceabonnement voor de CV-ketel en kosten voor tuinonderhoud. Is de woning onderdeel van een grotere groep woningen met verschillende eigenaren, bijvoorbeeld een appartementencomplex, dan is het goed mogelijk dat een Vereniging van Eigenaren zorgdraagt voor alle gemeenschappelijk belangen van de eigenaren. De bijdrage die de eigenaar hiervoor betaald, mag niet via de servicekosten worden doorbelast naar de huurder.

 

Wij adviseren u graag bij het aanvragen en doorberekenen van belastingen, toeslagen en servicekosten. Voor een specifiek advies kunt u altijd contact met ons opnemen.