Ik wil mijn huurcontract beëindigen, wat nu?

Ik wil mijn huurcontract beëindigen, wat nu?

 

Je hebt je eigen huis gekocht, je betrekt een ander huurhuis of je gaat bij iemand anders in huis wonen: er zijn vele redenen om je huurcontract op te zeggen. Het opzeggen van je huurcontract en het vertrekken uit je huurhuis hoeft geen grote problemen op te leveren, maar je dient hiervoor wel de juiste stappen te zetten. Maar welke stappen zijn dit eigenlijk?

 

Opzeggen

Nadat je hebt besloten om je huurhuis te gaan verlaten is het opzeggen van je huidige huurcontract het eerste wat je moet doen. Het is belangrijk om dit op de juiste manier te doen, daar er verschillende manieren zijn om dit te doen. In een huurcontract staat vaak dat het opzeggen van je huurcontract schriftelijk, per aangetekende post, dient te gebeuren. Neem hierover contact op met je verhuurder, misschien geeft hij aan dat het opzeggen ook per mail mag geschieden. Zorg er wel voor dat je het opzeggen op papier vastgelegd hebt om later vervelende situaties te voorkomen, ook als je bijvoorbeeld al in een telefonisch gesprek met de verhuurder hebt aangegeven je contract te willen beëindigen. In een formele opzegging van je contract dient in ieder geval aangegeven te worden per welke datum je het contract eindigt.

 

Opzegtermijn

Met het ondertekenen van je huurcontract heb je waarschijnlijk ook toegezegd een bepaalde opzegtermijn in acht te nemen. Vaak beslaat de opzegtermijn 1 of 2 maanden, wat betekent dat je nog verplicht bent om 1 of 2 maanden huur te betalen. In veel gevallen zal de verhuurder de opzegtermijn gebruiken om alvast op zoek te gaan naar een nieuwe huurder voor het object. Voor de verhuurder is het daarom prettig dat je zo vroeg mogelijk aangeeft dat je het huurcontract wil beëindigen. Dit kan ook voor jou als huurder belangrijk zijn omdat je bijvoorbeeld de door jouw aangeschafte raamdecoratie aan de volgende huurder wit doorverkopen. In dat geval is het prettig dat je ver voor je vertrek weet wie de nieuwe huurder is.

 

Oplevering

Wanneer je je contract officieel hebt opgezegd is het belangrijk dat je vast vooruit kijkt naar het moment van oplevering. In veel gevallen is in je huurcontract een passage opgenomen over de staat waarin de woning dient te verkeren aan het einde van de huurperiode. Zo is het vrij gebruikelijk dat je de woning moet opleveren zoals je hem ook ooit opgeleverd hebt gekregen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat je de kleuren van de muren weer in de originele staat terug zou moeten brengen. Voor dat je besluit om je hele woning weer uit te schilderen, is het verstandig om te overleggen met de verhuurder of hij/zij akkoord gaat met een aantal aanpassingen. Misschien gaat de verhuurder wel akkoord met een grijze muur in de keuken in plaats van de witte muur die ooit opgeleverd is, dit kan een boel geld en tijd besparen. Tot slot is het belangrijk dat je op tijd je internet-, TV en telefoonaansluiting beëindigt en, als je die hebt, je contract voor gas, water en elektriciteit opzegt.

 

Moment van oplevering

Op de dag van oplevering geef je het gehuurde ‘terug’ aan de verhuurder. Samen besluit je of de woning op de juiste manier is opgeleverd en welk bedrag van de borg mogelijk moet worden ingehouden om kosten van de verhuurder te dekken. Daarnaast neem je de meterstanden op en geef je alle sleutels terug aan de verhuurder. Ook bij de oplevering zelf is het verstandig om het een en ander op papier vast te leggen. Laat de verhuurder bijvoorbeeld tekenen voor ontvangst van de sleutels.

 

Mocht je meer informatie over dit onderwerp weten, neem dan gerust contact op!