Krapte op de Nederlandse huurmarkt

Krapte op de Nederlandse huurmarkt

 

De huurmarkt in Nederland is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het aanbod in zowel sociale-huurwoningen als in de vrije sector is te laag wat resulteert in grote (financiële) gevolgen voor de huurder en verhuurder.

 

De oorzaak van de steeds krapper wordende woningmarkt heeft volgens de NVM voornamelijk te maken met woningzoekenden die geen geschikte koopwoning kunnen vinden of geen (passende) hypotheek kunnen krijgen. Deze ‘doorstromers’ blijven vervolgens in hun huurwoning zitten waardoor nieuwe huurders geen geschikte huurwoning kunnen vinden. De NVM roept daarom Den Haag op zich te mengen in het probleem. Er wordt geschreeuwd om extra sociale huurwoningen voor 1 of 2 bewoners, daar woningcorporaties te maken hebben met gigantische wachtlijsten. Daarnaast vraagt de NVM aan het kabinet om investeerders in de vrije sector te subsidiëren aangezien de aankomende jaren de vraag naar woningen in de vrije sector zal stijgen. Omdat dergelijke besluiten in Den Haag (nog) niet zijn genomen, wordt verwacht dat de krapte in de huurmarkt de aankomende 2 tot 3 jaar niet zal afnemen.

 

Sociale huurwoningen

Al jaren kennen woningcorporaties lange wachtlijsten voor woningen in de sociale sector. In grote steden hoeven huurders niet gek op te kijken als ze als 102e of 68e worden ingeloot voor een huurwoning. Voor de verhuurder levert dit (hoe zonde ook) geen grote financiële voordelen op, daar je gebonden bent aan de maximale huurprijs via het puntensysteem. Het grootste voordeel dat je als verhuurder van een sociale huurwoning hebt, is de constante bezetting, en daarmee een constante inkomstenbron via je woning.

 

Vrije sector

Sinds enkele jaren stijgen de huurprijzen per m2 in de vrije sector enorm, waarbij appartementen in grote steden de boventoon voeren. Uit cijfers van het NVM blijkt dat deze trend de aankomende jaren verder door zal zetten, met uitschieters in grote (studenten)steden. Omdat de vrije sector niet gebonden is aan de maximale huurprijs per puntensysteem, is het grootste gevolg voor deze groep woningen dat de huurprijs per m2 stijgt. In Enschede resulteert dit in een toename van de huurprijs van zo’n 5 á 6 % per jaar, waarbij het gemiddelde zo’n €9,- per m2 bedraagt, afhankelijk van variabelen als de staat en de ligging van de woning.

 

Ondanks dat de aankomende jaren de krapte op de huurmarkt niet zal afnemen, is de verwachting dat deze binnen 5 jaar weer enigszins zal stabiliseren, al blijft dit natuurlijk altijd afhankelijk van diverse onvoorspelbare componenten.